Privacy


Privacybeleid Perfect Management Services

  • Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door Perfect Management Services
  • Tenzij anders vermeld kunnen uw gegevens voor prospectiedoeleinden wel bezorgd worden aan de verschillende gelieerde ondernemingen van Perfect Management Services.
  • Bij toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens hebt u steeds het recht om uw persoonlijke gegevens gratis in te kijken en te corrigeren en u tegen deze gegevensverwerking en bekendmaking te verzetten.